Producten die OK zijn

Hierna volgen enkele Producten  dewelke na veelvuldig gebruik als absoluut OK werden bevonden en die ik hier noteer om deze ervaring  niet verloren te laten gaan.

Een professioneel KUISPRODUCT is bijvoorbeeld ATLANTOL,
een Sterke ontvetter, voor dierlijke en vegetale vetten, atmosferische bevuilingen, hydraulische oliën en paraffine.

 Dit is een eerste “prima goed”(*) bevonden PRODUCT.
(*) voor de jonge generatie, de bepaling ‘prima goed‘ vervangt hier ‘kei goed

TERUG-1 Terug naar Overzicht