Recentste notities

  Mijn recentste Notities
dewelke
het laatst werden bijgewerkt.
( Het zijn berichten, verhalen, commentaren, afbeeldingen, Et cetera,
die tijdelijk in Evernote worden bewaard)

 

2./ Een aantal onlangs door mij aangesneden thema’s worden gedurende een zekere tijd bewaard in mijn kladschrift . . . ‘Brouillon’ of ‘Inductief Concept’
en  te zien in Evernote HIERONDER  -cid_00eb01c62c34-eca362d0-0301a8c0@bonvin1

 

TERUG-1 terug naar INTRO