Hernieuwing lidgeld

Mail van secretaris@jazzcentrumvlaanderen.be

Hernieuwing lidgeld Jazz Centrum Vlaanderen

Naar jaarlijkse gewoonte doet het bestuur van JCV in de maand juli een oproep bij zijn leden om hun lidgeld te vernieuwen. Dit lidmaatschap is niet alleen een grote steun voor ons maar heeft voor jullie ook veel voordelen. Niet alleen ontvangen jullie regelmatig een elektronische nieuwsbrief waarin alle details over de eerstvolgende activiteiten meegedeeld worden maar bovendien krijgen jullie op alle activiteiten van JCV een gevoelige reductie, en zoals bij de JazzBATTAKLANG is dat zeker niet te verwaarlozen.

De 10 euro die we per jaar en per lid vragen zijn terugbetaald van zodra jullie naar een paar activiteiten van JCV komen.

De lidkaart blijft geldig voor een volledig seizoen van september tot juli. Als je nu betaalt blijft die geldig tot 31/7/19. De lidkaart zal ter beschikking liggen op het secretariaat en zal je bij je aanwezigheid op de eerstvolgende activiteit overhandigd worden.

Voor iedereen die in de loop van 2018 reeds zijn lidgeld hernieuwd heeft blijft zijn huidige lidkaart geldig tot 31/7/19.

Het juiste bedrag kan overgeschreven worden naar rekeningnummer BE60 0014 1612 9470 van Jazz Centrum Vlaanderen. Gelieve in de mededeling de naam (of namen) te vermelden voor wie het lidgeld betaald wordt, alsook de mededeling “Lidgeld JCV 2018-19”.