Digitaal dashboard

Een Digitaal Dashboard geeft snel alle nodige informatie.

Mijn persoonlijk online Digitaal Dashboard is een platform met een scala van links naar reeds vooraf ontdekte informatie, alzo direct beschikbaar, zonder telkens opnieuw op diverse media te moeten speuren naar waar de wind vandaan komt.

Een website zou ik het dan ook niet noemen.

Bovendien kan de ontdekte info sowieso partieel worden gedeeld met Familie en vrienden. Leuk en nuttig toch?

=> Terug naar Intro