Definities

Digitaal Dashboard:

gewoon een  persoonlijk online Digitaal Dashboard, linkende naar een scala vooraf geselecteerde informatie, en alzo direct beschikbaar, zonder telkens te moeten speuren op diverse media. Bovendien kan de info sowieso partieel worden gedeeld
met Familie en vrienden. Leuk toch?
=> Terug naar Intro

Vrijzinnig Humanisme:

Vrijzinnigheid
is een term die een veelheid aan stellingen en overtuigingen bevat. Het is een levenshouding, een ingesteldheid die stoelt op enkele gemeenschappelijke principes. Deze principes worden door elk individu op een unieke manier ingevuld en beleefd. In de praktijk betekent dit dat vrijzinnigen vaak verschillende meningen hebben over actuele en morele problemen. Deze verscheidenheid stimuleert dialoog en wederzijdse aanvulling waardoor vrijzinnigheid steeds een boeiende en dynamische levenshouding blijft.
=> meer . . .